Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CLTHS S.A. z siedzibą w Warszawie
(NIP: 113-297-65-72, REGON: 380485129), wpisana do rejestru działalności gospodarczej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000735885, która prowadzi sprzedaż produktów
pod marką “Nago”, za pośrednictwem strony internetowej https://nago.com/ (określany dalej
jako “Sprzedawca”). Adres Spółki to: Nabielaka 15, 00-743 Warszawa. Kontakt ws.
zarządzania danymi osobowymi:
● kontakt pisemny: CLTHS S.A., ul. Nabielaka 15, 00-743 Warszawa
● kontakt telefoniczny: +48 797 404 038
● kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: shop@nago.com
2. Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z
przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanym jako „RODO”).
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia
przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, przeprowadzania procesu płatności, dostawy
zakupionych produktów oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są
przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zakupu towarów może
skutkować uniemożliwieniem złożenia i realizacji zamówienia Klienta.
5. Dane osobowe pozyskane od Klienta przetwarzane są w następujących celach:
● realizacji umów sprzedaży
● prowadzenia marketingu produktów Sprzedawcy
● badania skuteczności działań marketingowych
● badania prawidłowości funkcjonowania systemu i platformy sprzedaży
● potrzeb związanych ze sprawozdawczością księgową
● obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy przez Klientów
6. W związku z realizacją procesów opisanych w punkcie 5, Sprzedawca zbiera następujące
rodzaje danych:
● dane konta użytkownika – weryfikacja na potrzeby dostępu do konta (podstawa
prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
● podstawowe dane osobowe – cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań,
umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy
ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
● dane adresowe – dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)

● dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie
zamówienia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
● dane o logowaniu – weryfikacja korzystania z Usługi (rejestracja i wyrejestrowanie),
statystyki korzystania (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)
● historia transakcji – utrzymanie konta i zapewnienie dostępu do historii sprzedaży,
śledzenie zamówienia przez klienta, statystyki korzystania, analizy i badanie rynku
(podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)
● dane o płatności – wykonywanie umów sprzedaży (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit.
b RODO)
● dane o dostępie – badanie zainteresowania określonymi markami lub produktami
(podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
7. Główną wytyczną, którą kieruje się Sprzedawca, jest przechowywanie danych klientów
możliwie jak najkrócej, w powiązaniu z okresem potrzebnym na realizację procesu
sprzedaży i dostawy zamówionych towarów. Niektóre dane są przechowywane w sposób
ciągły na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta i powiązane z wykonywaniem usług
przez niego zamówionych, np. przesyłanie newslettera lub utrzymywanie utworzonego
Konta Klienta.
8. Klient w każdej chwili może skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do
przetwarzanych danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania. Klient posiada również możliwość zażądania od Administratora przeniesienia
danych osobowych do innego administratora danych. Sprzedawca zapewnia możliwość
usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku
usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli
Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące
przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych
okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. Z wszystkich powyżej wymienionych
uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez: kontakt pisemny: CLTHS S.A., ul.
Nabielaka 15, 00-743 Warszawa kontakt telefoniczy: +48 797 404 038 kontakt za
pośrednictwem poczty elektronicznej: shop@nago.com
9. Klient posiada możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w
celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Administrator
dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze możliwe środki technicznej, fizycznej
oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym
zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem. Administrator przetwarza dane
Klienta w sposób zgodny z zakresem zezwolenia przez Klienta oraz według wymogów
prawa oraz ustawy RODO.
11. W celu realizacji umowy Sprzedawca może udostępnić zebrane od Państwa dane
brokerowi usług kurierskich, firmie Omnipack Sp. z o.o., firmie R2G Polska Sp. z o.o., firmie
kurierskiej DHL Parcel Polska Sp. z o.o., firmie kurierskiej Inpost Paczkomaty Sp. z o.o,
firmie kurierskiej DPD Sp. z o.o., platformie Shopify, dostawcom usług analitycznych i
marketingowych, operatorowi systemu płatności PayU (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 28 RODO). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest
ograniczona do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą
zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego
obowiązujące przepisy prawa.
12. Klient może dobrowolnie podać swój adres e-mail i zapisać się na newsletter. Adres e-
mail jest przetwarzany w celach przesyłania ofert marketingowych. W każdym momencie
klient może wypisać się z newslettera pisząc do nas maila na shop@nago.com z dopiskiem
„Newsletter – anulacja”.
Polityka Cookies
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
● dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
● „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Sklepu;
● pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
● „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Sklepu;
● „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
● „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu
reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.